Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Elektrolýza soli

Ideální pro citlivou kůži

Zdravá koupel

Voda s obsahem soli

Toto zařízení je nejjednodušší a nejlevnější cestou jak udržet Vaše SPA jiskřivě čisté a vždy použitelné. ISIS ve Vašem SPA využívá v přírodě se vyskytující bromidovou sůl , nízkonapěťový proud ji přemění na čistý Brom, tento proces se nazývá elektrolýza.

Čistý Brom nemá stejné chemické složení jako v bromizujících tabletách, prášcích nebo tekutinách. Mimojiné neobsahuje chlór, vázací prvky a směšovací činitele – a je prakticky bez zápachu. Navíc rychle eliminuje přítomnost organických materiálů jako oleje, pot a kožní epitel.

Základní informace

Elektrolýzu soli Vám můžeme na vyžádání doinstalovat do všechn našich typů vířivek.

Automatizovaný generátor bromu pro vířivky, masážní vany a Swim spa.

Sůl je třeba doplnit až po dopouštěním vody nebo obměně vody v bazénu a to v řádu 2 kg soli na 1 400 litrů vody, přičemž 2 kg speciální soli (pro uvedenou elektrolízu soli) je v hodnotě 1.694 Kč vč. DPH.

Proč je získaná voda z elektrolýzy soli zdravější?

Mírně slaná voda je přirozeně antiseptická, likvidující mikroorganismy, které se běžně vyskytují v bazénové vodě, takže voda je zdravější hned od začátku. ISIS systém ochrání vodu od škodlivých mikroorganismů pomocí elektrochemické produkce desinfekčních činidel. Každé z nich je schopno ničit bakterie a jiné škodlivé organismy samo, avšak dohromady je jejich síla takřka extrémní.

Vyplatí se vířivý bazén se solným efektem?

Ano, neboť je v podstatě nejméně nákladným úpravárenským zařízením. Není totiž nutné používat jiné pomocné desinfekční systémy a chemikálie.

Bude voda stejná jako v oceánu?

Mořská voda má cca 3,5% obsahu solí. Naše Elektrolýza pracuje již s koncentrací od 0,4 - 0,5%. Mírně slaná voda je totiž pro používání v lázni mnohem komfortnější, než pravá mořská voda. Složení slané vody v bazénu produkované procesem, lze přirovnat ke složení slz, takže otevřít oči při potápění v bazénu ošetřené tímto procesem, není nepříjemné.

Cena: 24 442 Kč včetně DPH

Doplňování soli do vířivky

Kdy je nutné doplňovat sůl do vody?

V průběhu chodu zařízení, tedy elektrochemického procesu, nedochází ke spotřebě soli a není třeba ji doplňovat. Odpařováním vody rovněž nedochází k úbytku soli.

Sůl je třeba doplnit po dopouštěním vody nebo obměně vody v bazénu a to ve 2 kg soli na 1 400 litrů vody.

Je tato sůl korosivní?

Voda obsahující sůl v koncentraci kolem 0,4 - 0,5 % je mírně korosivní. Při použití systému jsou používány topné spirály v provedení titan. V bazénu nesmí být přítomny žádné prvky ze standardní nerezové oceli (AISI 304), nutné je použití zařízení doporučených pro provoz ve slané vodě.

POZOR! Při použití systému nesmí být v bazénu přítomny žádné nerezové části.

Cena: 1 694 Kč včetně DPH

Jak aplikovat přípravek

Napusťte vířivku vodou z vodovodního řádu (ne ze studny) na úroveň zadanou výrobcem.

Otestujte složení vody testovacími proužky. NENAPOUŠTĚJTE VÍŘIVKU VOUDOU PŘES ZMĚKČOVAČ VODY!!!

Vyrovnejte hodnotu vodu ve vířivce do těchto úrovní:

pH: 7,2 – 7,8

zásaditost: 80–120 PPM – mg/l

tvrdost: 150–200 PPM – mg/l

fosfáty: méně než 125 PPB

Po ošetření nechte vodu stát dalších 12 hodin, poté pokračujte bodem 4.

1. Při nejvyšším výkonu čerpadla přidejte 450g Tru Blu bromid sodíku granulátu na 380l vody. Příklad: pokud máte ve vířivce cca. 1500 litrů vody, při prvním použití přidejte 2 kg granulátu Tru Blu. Nechte čerpadlo běžet po dobu 30 minut.

2. Vyčistěte filtry.

3. Otestujte koncentraci bromidu sodíku s Tru Blu NaBr testovací sadou. Pokud jste přidali odpovídající množství bromidu sodíku, měla by hodnota odpovídat 1300-1500 PPM.

4. Udržujte hladinu Bromu na úrovni 3-5 PPM.

5. Při nastavování displeje systému musí být čerpadlo v činnosti. Displej je z výroby nastaven na OFF. Zmáčkněte tlačítko INCREASE – ZVÝŠIT dokud se na displeji neobjeví č. 10. Jestliže máte 2-rychlostní čerpadlo, nastavte denní cirkulaci vody na minimálně 8 hodin (2x 4 hodiny denně). Jestliže používáte cirkulaci 24 hodin denně, systém bude vytvářet brom po celý den.

6. Udržujte nastavení systému na č. 10, dokud hladina bromu nevystoupá nad 5 PPM, poté jednou zmáčkněte tlačítko DECREASE – SNÍŽIT, tímto nastavíte č. 9, po 24 hodinách proveďte test na Brom. Pokud je jeho hladina příliš vysoká, zopakujte proces ( snižte o jedno číslo, tedy na č. 8) a zopakujte po 24 hodinách test. Takto pokračujte, dokud hladina Bromu nebude odpovídající (pro kvalitu vody v ČR standard č. 4 – 2 ).

Pokud hladina Bromu je příliš nízká, zmáčkněte tlačítko ZVÝŠIT, po 24 hodinách proveďte test. Tímto způsobem regulujte hladinu Bromu ve Vaší vířivce.

Provozní instrukce

Jak a kdy doplnit Bromid sodíku NaBr

Systém ISIS využívá 98% čisté verze bromidu sodíku v granulátu.

Při spouštění systému je třeba dodat 450g Tru Blu bromid sodíku granulátu na 380l vody, stačí tedy 2 kg soli na běžně velkou vířivku. Buďte opatrní, nepřekročte uvedenou dávku.

Testujte vodu na přítomnost bromidu sodného

V případě, že se chcete ujistit o přítomnosti NaBr ve vaší vířivce, proveďte kontrolní měření přiloženou testovací sadou.

Ideální hladina NaBr je 1300-1500 PPM/mg/l.

Bromid sodíku není Brom, je to jednoduše bromidová sůl. Nemůžete tedy měřit hodnotu bromu s testem Tru Blu. K měření hladiny Bromu použijte testovací sadu na Brom.